Koszty te są różne u poszczególnych producentów/dostawców i mogą róznić się pomiędzy nimi nawet o kilkaset procent. Systemy Solar-Tech LUX, SUPERPREMIM, PREMIUM, AQUASYSTEM i RODZINNE posiadają następujące koszta eksploatacji:

a) energia elektryczna do napędu pompy solarnej i sterownika: ok. 50-80 zł + VAT/rok,
b) anoda magnezowa do zbiorników emaliowanych: ok. 100 zł + VAT/szt., wymagana wymiana co 1-2 lata (zbiorniki ze stali nierdzewnej nie wymagają wymian anod magnezowych),
c) usługa wymiany anody magnezowej: 70-80 zł + VAT,
c) płyn solarny (glikol -35°C ): 199 zł + VAT/20 l, zalecana wymiana co 4-10 lat,
d) zwierciadła (na jeden kolektor): 190 zł + VAT/19 szt., zalecana wymiana co 5 lat,
e) wymiana rozszczelnionej rury próżniowej: bezpłatna w czasie trwania okresu gwarancji.
f) przegląd gwarancyjny: 150 zł + VAT, co 2 lub 4 lata
g) sprawdzenie działania rurek ciepła: 200 zł+VAT, co 10 lat (nie dotyczy instalacji z bezpiecznikami termicznymi Expulser)

Solar-Tech nie wymaga corocznych płatnych przeglądów gwarancyjnych! Jedynie co 2 lub 4 lata wymagane jest sprawdzenie stanu glikolu zgodnie z kartą gwarancyjną